QUALANOD SPESİFİKASYONLARI
Ek sayfa No: 3 (31/03/03)
Update Sheet No:3 (31/03/03)

Qualanod Logo’sunun Eloksal Üreticileri Haricinde Kullanılması

QUALANOD Komiteleri kabul Tarihi : 20 Kasım 2002 (Ulusal Yüzey İşlem Derneklerinde incelendikten sonra)
Uygulanmaya geçiş tarihi : Ocak 2003
Teknik Açıklama : Qualanod Logo’sunun alüminyum profil satıcıları ve diğer 3.firmalarca kullanılması.
Qualanod Spesifikasyonundaki ilgili bölüm : Yeni ek Vc. 

Ek Vc

Eloksal üreticileri haricinde kalan firmalar ürünleri üzerinde veya yazılı evrakları üzerinde aşağıdaki şartlar dahilinde 
QUALANOD Logosu’nu kullanabilirler:

                       Ek 1            Ek 2             Qualanod Spesifikasyonu            Alüminyum Anasayfası