ELOKSAL (ANODİK OKSİDASYON)

tabakasının ve renklendirilmesinin kesit şemaları

 

Şekil 1: Eloksal tabakasının yapısı

 

Şekil 2: Eloksal tabaksının natürel (renksiz) ve renklendirilmiş (daldırma boya)

durumlarının kesit şeması. (a): Naturel, (b): Daldırma boyama ile renklendirilmiş

 

 

 

Şekil 3: Eloksal tabaksının Integral ve 2-Etaplı Elektrolitik Renklendirilmesinde kesit şemaları:

(a): Integral , (b): 2-etaplı elektrolitik renklendirme

 

 

 

 

  

Şekil 4: Interferans ve 2-Etaplı elektrolitik renklendirme yöntemleriyle

renklendirilmiş eloksal tabakasının kesit şemalarının kıyaslanması.

(a): Integral, (b): 2-Etaplı elektrolitik renklendirme

 

 

 

Şekil 5: Eloksal tabakasının tespit (sealing) işlemi öncesi ve sonrası

 

Bir önceki sayfa

 

Aluminyum yüzey işlemleri

 

Alüminyum Anasayfa