AVRUPA'DA ALÜMİNYUM İÇECEK KUTUSU (Alucan) TÜKETİMİ VE GERİ DÖNÜŞÜMÜ

Alüminyum İçecek Kutularına İlişkin 1999 Pazar Payı %53'e Yükseldi 

1999 yılı içinde tüm Avrupa'daki (Doğu ve Orta Avrupa dahil) içecek kutu talebi toplam 33,8 milyar kutuya ulaşarak 1998 yılına kıyasla % 3,5'luk önemli bir artış göstermiştir. Bununla birlikte, bu küresel gelişimin arkasında, ekonomik kriz sonucu tüketimin düştüğü CIS ülkeleri, talebin %3 arttığı Batı Avrupa ülkeleri ve büyüme hızının çift haneli rakamlara ulaştığı Doğu Avrupa ülkeleri (özellikle Polonya) arasında belirgin bir farklılık vardır.  

En önemli gelişme İngiltere'de başarılmış olup burada mamul dönüştürümü nedeniyle kutu tüketimi artmış ve alüminyum payı %60'dan %66 yükselmiştir.  

Diğer bir mamul dönüştürümü tamamlanma aşamasında olduğu için 2000 yılında daha fazla bir gelişme beklenmektedir.

Alüminyum içecek kutularında  yeniden dönüştürüm oranı, bazı ülkelerde görülen küçük değişikler ile birlikte kabaca % 41 oranında kararlı kalmıştır. Genellikle çok maddeli olan yeniden kazanım programları bugün neredeyse bütün üye ülkelerde uygulanmakta olup bu diğer alüminyum paketleme kategorileri için de değer arttırıcı olması icap eder. 

Tüm Avrupa'da 43 birim olan kişi başına toplam içecek kutu tüketimi ile (ki bunun 23 alüminyum birimi Amerika Birleşik Devletleri'ndeki 373 ile kıyaslanır) tüketici konforu ve çevresel yararlığıyla Avrupa'da alüminyum  kutu için açıkça önemli bir potansiyel oluşturmaktadır.

ALÜMİNYUM İÇECEK KUTUSU (Alucan) TÜKETİMİ VE GERİ DÖNÜŞÜMÜ

Ülkeler Toplam kutu tüketimi (1) Alucan tüketimi (1) Alu payı (%) Geri dönüşüm oranı (%)

Avusturya

420

350

85

50²

Benelüks

1860

425

23

70³

Danimarka

-

-

-

-

Finlandiya

80

80

100

95

Fransa

2450

690

28

19

Almanya

6600

660

10

72

Yunanistan

940

940

100

36

İrlanda

340

265

78

16

İtalya

1780

1730

97

42

Norveç+İzlanda

125

125

100

82

Portekiz

400

260

66

20

İspanya

4390

1840

42

19

İsveç

890

890

100

90

İsviçre

125

125

100

90

Birleşik Devletler

7260

4800

66

36

Türkiye

1100

790

72

50

Toplam Batı Avrupa

28770

13970

49

41

Polonya

1100

1050

95

26

BDT ve Diğerleri

3430

2640

77

n.a.

Toplam Doğu ve Orta Avrupa

4530

3690

82

n.a.

Tesbit edilemeyenler

500

250

50

n.a.

Toplam Avrupa

33800

17910

53

 

 

1. Milyon birim

2. Kutular ayrı ayrı kaydedilmediği için işaretli geri dönüşüm değerleri geri dönmüş alüminyum paketleme kısmının tahmini sonuçlarına aittir.

3. Belçika ve Hollanda ' da geri dönüşüm değerleri birlikte hesaplanan bütün metallere aittir. Resmi rakamlar henüz yayınlanmamıştır.

4. Kutular ayrı ayrı kaydedilmediği için geri dönüşüm değerleri 1997 yılında Alman hükümetinin Avrupa Birliğine geri dönmüş alüminyum paketleme kısmı için bildirdiği resmi     sonuçlara aittir.

Kaynak: TALSAD Basın Bülteni, 2000  

İstatistikler

 

Alüminyum Anasayfası