AA 6063 aluminyum alaşımının metalurjisi

Şekil-26

Yapay yaşlandırma ısıl işleminde (çökelme sertleşmesi, termik işlem)
sıcaklık ve sürenin 6063 alüminyum ekstrüzyon ürünlerinin
akma dayanım değerine etkisi (sertlik değerine etkisi)

 

Kimyasal bileşimi: %0.44 Si, %0.16 Fe, %0.46 Mg
Ekstrüzyon sıcaklığı: 455°C

Soğutma hızı: 204°C/dk.

 Çökelme sertleşmesinde sıcaklık ve sürenin etkisi

Kaynak: E.C.Beatty, How the properties and microstructure of 6063 alloy extrusions depend upon fabrication practice

Esas makaleye dönüş

Aluminyum Anasayfası