AA 6063 aluminyum alaşımının metalurjisi

Şekil-11

Homojenizasyon sıcaklığı ve zamanının, 6063 DC döküm biyeti yapısındaki çözünmeyen elemanların boyutu, şekli ve dağılımına etkisi. 

Numuneler, Mg2Si'ı katı eriyik içinde çözünmüş olarak tutmak için yüksek sıcaklıktan su ile soğutulmuştur. (A) döküm yapısı olup, aAlFeSi, BAlFeSi ve Mg2Si içermektedir. 510°C'de bir saat bekletilince, (B) yapısı elde edilmektedir. Bu yapıda, Mg2Si çözünmüş olup, gerek aAlFeSi, ve gerekse BAlFeSi'de bir değişiklik yoktur. 565°C'de 6 saat bekletilince, (C) yapısı oluşmaktadır. Burada, BAlFeSi, aAlFeSi haline dönüşmüş olup, elemanların şekli yuvarlaklaşmıştır. 593°C'de 24 saat bekleyince, aAlFeSi daha fazla yuvarlaklaşmaktadır.

  

Dağlama: Eloksal kaplandıktan sonra eloksalı sökülmüş              X500

 

 6063 alüminyum - Homojenizasyon ısıl işleminin mikroyapıya etkisi

1Kaynak: E.C.Beatty, How the properties and microstructure of 6063 alloy extrusions depend upon fabrication practice

Esas makaleye dönüş

Aluminyum Anasayfası